30 มิ.ย. 2554

ความรู้เกี่ยวกับระบบ Reverse Osmois

ระบบROคืออะไร? RO หรือ รีเวอเวอสออสโมซิส เป็นระบบการกรองของเหลวและน้ำเพื่อกำจัดสิ่งเจือปนที่มีขนาดใหญ่กว่า 0.0001 ไมครอน หรือไมโครมิตเตอร์ ซึงเล็กกว่านาโนมิตเตอร์ถึง 1 พันเท่า และ เล็กว่าเส้นผ่าจุดสูญกลางของเส้นผม ถึง 800,000 เท่า โดยการใช้แรงดันสูงจากปั๊มดันน้ำผ่านไปสู่ขั้นตอนการกรองต่างๆที่เปรียบเสมือนตระแกรงที่มีขนาด 0.0001 ไมครอน พอแค่เฉพาะน้ำทีไม่มีสิ่งเจือปนจะผ่านเข้าไปได้เท่านั้น

น้ำROมีขนาด 0.0001 ไมครอน เท่ากับ 1 โมเลกุลของน้ำ จึงไม่สามารถมีสิ่งเจือปนใดๆผ่านระบบกรองไปได้ แม้แต่แร่ธาตุก็ไม่สามารถผ่านเข้าไปได้ ซึ่งแร่ธาตุนั้น ในพืชผัก ผลไม้ และ เนื้อสัตว์ จะสามารถให้เราได้อย่างพอเพียงและ มากกว่าในน้ำอยู่แล้ว

การดื่มนำ้ที่มีแร่ธาตุนั้นท่านอาจจะต้องแลกกับสารตะกั่วสะสมในร่างกาย สารตะกั่วสามารถจะมาพร้อมกับแร่ธาตุในน้ำได้ เพราะสารตะกั่วและสารอีกหลายอย่างนั้นมีขนาดพอๆกับแร่ธาตุในน้ำ

น้ำที่ผ่านการกรองระบบROจึงเป็นน้ำบริสุทธิ์ปราศจากเชื้อโรค แบคทีเรีย ไวรัส สารก่อมะเร็ง และสามารถกำจัดสารละลายในน้ำได้ถึง 95%

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น